عشق

خداحافظ

دوستان تاسرشب هرنظري داشتين بگين ميخوام وبموبراهميشه پاك كنم%%

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط sokot| |

خداحافظ اي قصه ي عاشقانه

خداحافظ اي آبي روشن دل

خداحافظ اي عطر شعر شبانه

خداحافظ اي همنشين هميشه

خداحافظ اي داغ بر دل نشسته

تو تنها نمي ماني اي مانده بي من

تو را مي سپارم به دل هاي خسته

 

نوشته شده در برچسب:,ساعت توسط sokot| |


Power By: LoxBlog.Com